Samtalesalon

Samtalesaloner

De sidste fire år har jeg inviteret til tyske samtalesaloner i mit hjem. Deltagerne er danskere, der gerne vil tale mere og bedre tysk. Jeg sammensætter hver gang en ”samtalemenu”, som består af en række spørgsmål, der skal inspirere til den gode samtale, som afholdes to og to. Vi skifter partnere flere gange på en aften, så man lærer hinanden bedre at kende. En smule grammatik afslutter altid aftenen.

Jeg har med succes brugt lignende koncept til større fester, bryllupper, i idrætsforeninger og i skoleregi.

Hvad er ideen og tanken bag det? 

Mange er ikke vilde med at tale et fremmedsprog, sige deres mening eller ytre sig i store forsamlinger. Når man nedbryder forsamlingen i mindre enheder, får man den private sfære tilbage, og her er det meget nemmere at sige noget på tysk eller engelsk, eller diskutere et emne. Samtidig får man meget længere taletid, så man får øvet sig og sagt mere.

Men det bedste af det hele er den stemning, der opstår, når man får den gode samtale til at fungere med en ”fremmed”, som pludselig bliver en ”ven”. Deltagerne går alle hjem med en god fornemmelse, for man har lært nye mennesker at kende, og man har set, hørt og anerkendt andres mening, det vil sige, man er gået ”over broen” til et andet menneske.

I firmaer vil dette koncept kunne bruges til at lære hinanden bedre at kende, til teambuilding eller diskussion af emner eller temaer. Ved fester kan det være en måde at få gæsterne til at tale sammen på lige fra starten. I skolesammenhæng får man eleverne til at tale tysk eller engelsk, lytte og hjælpe hinanden med gloserne.

Der findes mange muligheder for at blande deltagerne, og tiden stryger hurtig af sted.

Jeg sammensætter spørgsmålene alt efter formål. Det er godt at have plads eller forskellige rum, for akustikken skal være i orden, da man skal kunne høre hinanden. Derudover er der kun brug for en mikrofon, så man kan styre forsamlingen.

Gæster til en fest har sagt til mig, at det klart var en icebreaker, der var med til at rigtig mange fortsatte samtalen omkring bordene og senere på aftenen og derigennem skabte en god stemning.